Dream Co

Accesare de finanțări nerambursabile

Atunci când dorești să accesezi fonduri nerambursabilă lucrurile vor decurge în felul următor:

Detalii

Atunci când dorești să accesezi fonduri nerambursabilă lucrurile vor decurge în felul următor:

Pasul 1:

Avem discuția preliminară despre identificarea nevoii și obiectivelor pe care le ai pentru a putea contura proiectul.

Pasul 2:

Analizăm care sunt programele disponibile, dacă ele se încadrează în ceea ce-ți dorești și purcedem la analiza criteriilor de eligibilitate oficiale.

Pasul 3:

Compilăm documentele necesare, întocmim cererile și anexele conform criteriilor afișate, realizăm planul de afaceri și elaborarăm studiile pentru dosarul de finanțare. Acest pas reprezintă miezul întregii acțiuni.

Pasul 4:

Depunem proiectul și ținem legătura cu Autoritatea de management fiind intermediar între client și aceasta. Soluționăm, dacă este cazul, clarificările cerute.

Pasul 5:

În acest pas vom semna contractele de finanțare și vom realiza informarea cu privire la cheltuielile elegibile aferente proiectului. Pregătim toate documentele pentru a primi finanțarea, realizăm împreună cu beneficiarul, adică cu tine, achizițiile și coordonăm activitățile pentru a se corela cu cele depuse în proiect.

Pasul 6:

Pentru că aprobarea proiectului nu înseamnă finalizarea lui, pasul acesta include implementarea. Aici suntem supraveghetori și consilieri de nădeje: elaborăm documentația specifică conform fiecărui program în parte, realizăm rapoartele de progres și documentația de decont și întocmim documentația pentru depunerea cererilor de plată/rambursare și ne asigurăm că îți primești banii.

Pasul 7:

Te informăm asupra realizării rapoartelor periodice, prin urmare monitorizăm ce se întâmplă după finalizarea proiectului în beneficiul tău.